MTSTM Juara Keseluruhan MASSAK 2019
15 April 2019

MTSTM juara keseluruhan Sukan MASSAK 2019.

Juara Perempuan Zon 6 dan Juara Keseluruhan Zon 6.

Kejohanan Sukan Sekolah-Sekolah Agama Yayasan Islam Kelantan.