Peperiksaan Bertulis Subjek Al-Quran SMU 2019
18 September 2019

99 orang pelajar MTSTM menduduki peperiksaan Tahriri (bertulis) Al-Quran Sijil Menengah Ugama (SMU) 2019.