PROTUNE MTSTM Rangkul Tempat Ke-3
18 April 2019

PROTUNE MTSTM merangkul Tempat ke-3 daripada 39 buah sekolah

Seminar Pengurusan Syarikat dan Penyediaan Laporan Tahunan Syarikat bagi Program Tunas Niaga PROTUNE peringkat negeri Kelantan Pada 15 April hingga 18 April di Tanjung Demong Beach Resort.