Bengkel LADAP
2 Mac 2020

Bengkel LADAP : Arahan Am Guru Pengawas telah dilaksanakan pada 2 Mac 2020 dan dihadiri oleh semua guru MTS Tanah Merah.

Kursus anjuran Jawatan Pembangunan Staf dengan kerjasama Jawatankuasa Penilaian dan Peperiksaan.

Bengkel dikendalikan oleh Puan Hajrah bt Hamzah yang mempunyai pengalaman dan kemahiran sebagai Pengawas Peperiksaan Umum.