Maklumat Pembayaran MTSTM
1 Mac 2020

Maklumat Pembayaran Persekolahan:
Bank Islam Malaysia Berhad:
03 054 01 002082 5
Emelkan Slip Bayaran Kepada:
mtstmyuran@gmail.com

Maklumat Pembayaran Yuran Bulanan Asrama:
Bank Islam Malaysia Berhad:
03 054 01 002083 6
Emelkan Slip Bayaran Kepada:
mtstmyuran@gmail.com

Maklumat Pembayaran Yuran PIBG:
Bank Islam Malaysia Berhad:
03 054 01 002843 7
Emelkan Slip Bayaran Kepada:
pibgmtstm2011@gmail.com